Tekst
Købelev Kulturcenter

Købelev Kulturcenter

Provstegårdsvej 26, Købelev
4900 Nakskov
Tlf: 5493 2058

Købelev Kulturcenter er en kommunal institution i Ravnsborg kommune, oprettet i den tidligere Købelev Centralskole. Kulturcentret skal danne ramme om de aktiviteter, som beboerne i området måtte ønske, dog ikke private sammenkomster. Blandt Kulturcenterets brugere er Købelev Idrætsforening, Købelev Pensionistforening, Købelev Beboerforening, Købelev Ungdomsskoleklub og Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv