Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø

Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø

Bøtø Ringvej 50
4873 Væggerløse
Hjemmeside

P-plads ved Bøtøskovens nordlige ende - mod Bøtø/Marielyst - Stor p-pladse, plads til busser mvViser 7 events fra/efter 19. maj 2019

26 Maj Natur

Sommerfugle i Bøtøskoven

Søn. d. 26. maj 2019, kl. 10 til ca. 12.
Pris: (Fri entré)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Kom - se - hør - lær om de fascinerende "sommerfugle", de arter som findes i Bøtøskoven sammen med Danmarks Naturfredningsforening og sommerfugleeksperten Bjarne Skule. Der vil blive talt om dag- og natsommerfugle. Gratis og ingen tilmelding.Formålet med Den Danske Naturfonds overtagelse af den nordlige del af Bøtøskoven i samarbejde med Guldborgsund Kommune, har været at foretage naturgenopretning og gøre skoven til et varieret stykke natur med bl.a. etablering af lysåbne skovlandskaber (100 år gamle træer) og lysåbne naturarealer.Et af flere specifikke formål med naturgenopretningen er bl.a. at sikre gode betingelser for overlevelse og udbredelse af to meget sjældne arter af sommerfugle. Bjarne Skule - sommerfugleekspert - vil denne søndag formiddag (mest sandsynlighed for sommerfugleaktivitet) fortælle om dels de spændende sommerfugle, der er i skoven og fortælle om, hvad der målrettet er gjort for især dagsommerfuglene Spejlbredpande (Heteropterus morpheus) og Sort Ildfugl (Lycaena tityrus).

Disse to arters biologi og krav til levesteder vil blive gennemgået, og hvad vi ellers på selve dagen kan se af sommerfugle / insekter er det (heldigvis) umuligt at spå om. Men med lidt plancher vil det være muligt for deltagerne får en fornemmelse af, at naturpleje i den grad nytter, når dyrenes biologi er så godt kendt, at naturgenopretningen/-plejen kan gøres meget specifik og målrettet.Og så er naturen netop natur og generelt uforudsigelig, så trods alle de gode hensigter - så går det ikke altid lige efter planen, men tålmodighed lønner sig ofte.5 Jul Natur

Sommerfugle i Bøtøskoven

Fre. d. 5. juli 2019, kl. 14.
Pris: (Entré: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn skal følges af en betalende voksen.
12 Jul Natur

Sommerfugle i Bøtøskoven

Fre. d. 12. juli 2019, kl. 14.
Pris: (Entré: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn skal følges af en betalende voksen.
19 Jul Natur

Sommerfugle i Bøtøskoven

Fre. d. 19. juli 2019, kl. 14.
Pris: (Entré: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn skal følges af en betalende voksen.
26 Jul Natur

Sommerfugle i Bøtøskoven

Fre. d. 26. juli 2019, kl. 14.
Pris: (Entré: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn skal følges af en betalende voksen.
29 Aug Natur

Aftentur i Bøtøskoven

Tor. d. 29. august 2019, kl. 18.
Pris: (Entré: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om naturprojektet i skoven og balancen mellem benyttelse og beskyttelse.
16 Okt Natur

Årets gang - Bøtøskoven

Ons. d. 16. oktober 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år)
Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø,
Bøtø Ringvej 50, Væggerløse
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet passer til seniorer.
Download liste som pdf